Nyhet

Undersökning - Antropologi i arbetslivet

Foto: Emily Morter, hämtat från unsplash.com

För att förbättra villkoren och förutsättningarna för dem som arbetar med antropologiska perspektiv och metoder, oavsett yrke eller arbetsplats, utför just nu Sveriges Antropologförbund, SANT, en nationell enkätundersökning. Syftet är dels att ta reda på vad utexaminerade antropologer arbetar med samt hur de använder sin kompetens i arbetslivet, och dels att undersöka hur SANT bättre ska kunna möta behoven hos antropologer verksamma utanför akademin.

Har du en examen i antropologi? Vi hoppas då att du vill bidra med dina erfarenheter genom att fylla i enkäten som är länkad nedan. Den tar ca 5 minuter att besvara. Dina svar behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att kunna kopplas till ditt namn. En sammanställning av resultaten kommer att publiceras på SANTs hemsida

Skicka gärna denna länk till andra som du vet har en examen i antropologi och uppmuntra dem att delta. Tack på förhand!

Uppdatering: Insamling av svar har avslutats och en sammanställning av resultaten kommer att publiceras på hemsidan.