Nyhet

kritisk etnografi - "The Future of Diversity"

Det nya numret av kritisk etnografi - Swedish Journal of Anthropology 2023, Vol 6, Nr. 1, är nu publicerat!

Under temat "The Future of Diversity" diskuterar Thomas Hylland Eriksen, Alf Hornborg, Veronica Strang och Paige West i respektive papers olika perspektiv på mångfald. Under avsnittet "Bricolage" skriver Sten Hagberg om representationer genom minnesskapande och minnesmarknadsföring på sociala medier i Burkina Faso, och Ulf Hannerz presenterar en tillbakablick på svensk antropologi innan 1960 under avsnittet "Perspectives".

The Swedish Journal of Anthropology – kritisk etnografi – is a scientific peer-reviewed open access journal, free of any charges, published by the Swedish Society for Anthropology and Geography (SSAG).

kritisk etnografi is accessible online. Always. Everywhere. And for Everyone.

https://kritisketnografi.se/2023-2/