Nyhet

Hållbarhetspris till antropologstudent

Beatrix Schützer (fjärde från vänster) på prisceremonin i Torgny Segerstedtsalen.

Beatrix Schützer, student på Antropologprogrammet vid Institutionen för globala studier, är en av årets mottagare av Göteborgs universitets hållbarhetspris GUSTA. Priset delades ut den 21 november till studenter som gjort betydande insatser inom hållbarhetsutmaningar.

Beatrix Schützer prisas för sin kandidatuppsats ”Allting handlar ju om förståelse liksom, viljan till förståelse” – Hur jordbrukare upplever relationen till sina kunder inom restaurangbranschen. Studierna på Antropologprogrammet hade väck ett intresse för frågor kring livsmedel, hållbarhet och klimatet. Och eftersom Beatrix Schützer har lång arbetslivserfarenhet som kock, såg hon en möjlighet att kombinera sina erfarenheter av mat och livsmedelsprocesser med det antropologiska perspektivet.

– Eftersom jag samarbetat med småskaliga jordbrukare i arbetslivet och har en erfarenhet av att relationskapandet kan vara utmanande, väcktes det en nyfikenhet i att ta reda på vad jordbrukare anser är viktigt och betydande i relationen och vilka förbättringsområden de anser finns, säger Beatrix Schützer.

Uppsatsen bygger på intervjuer med jordbrukare som levererar livsmedel till restauranger, samt deltagande observation på gårdarna där jordbrukarna arbetar. Beatrix Schützer har försökt ta reda på vad jordbrukarna finner värdefullt och viktigt, samt vilka eventuella förbättringsområden som finns. De olika hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, har genomsyrat studien.

Vad är det viktigaste som du kom fram till?
– Att relationella och sociala frågor är viktiga inom jordbruket, kanske mer viktiga än vad man tror! Strategier för hållbarhetsutveckling inom jordbruksyrket handlar ofta om finansiella resurser och tekniska lösningar. Men denna studie visar att det även finns ett behov av att den relationella biten stärks för att utveckla tillit, ömsesidighet och kommunikativa färdigheter mellan jordbrukare och restauranger, säger Beatrix Schützer.

Hur känns det att ha fått GUSTA-priset?
– Fantastiskt roligt! Det gav mig en bekräftelse på att det arbete jag lagt ner är värdefullt och betydande. Dessutom är det roligt att få möjlighet att visa hur ett antropologiskt förhållningsätt spelar roll när det kommer till frågor om hållbarhet. Eftersom antropologer ofta strävar efter ett holistiskt perspektiv kan vi belysa hur de olika dimensionerna av hållbarhet är sammanvävda samtidigt som vi kan utforska individuella intressen, beteenden och meningsskapande i relation till hållbarhet, säger Beatrix Schützer.

Prisceremonin hölls den 21 november 2023 i Torgny Segerstedtsalen på Göteborgs universitet i Vasaparken. Ceremonin inleddes med en gemensam lunch med pristagarna, den vetenskapliga kommittén och GUSTA-koordinatorerna. Efter detta bjöds vänner, familj och handledare in för att lyssna på presentationer av varje pristagares uppsats, följt av ett panelsamtal.

– Vi diskuterade bland annat värdet i att undersöka hållbarhet på ett transdisciplinärt sätt, med tanke på att både studenter och GUSTA-juryn representerade olika fakulteter vid Göteborgs universitet. Det var fascinerande att höra hur de andra vinnarna hade närmat sig hållbarhetsfrågor i sina uppsatser, där ämnen, tillvägagångssätt och metoder varierade. Det gav en insikt om vikten av att integrera hållbarhet i alla discipliner och hur vi som studenter faktiskt kan göra en skillnad i dagens hållbarhetsutmaningar genom våra uppsatser, säger Beatrix Schützer.

Mer information

GUSTA, som är en förkortning av Gothenburg University's Sustainability Thesis Award, lyfter fram studenter som med sitt engagemang har bidragit till enastående prestationer inom ämnet hållbar utveckling.

Uppsatsen Allting handlar ju om förståelse liksom, viljan till förståelse” – Hur jordbrukare upplever relationen till sina kunder inom restaurangbranschen finns i universitetets databas GUPEA.

Kontakta Beatrix Schützer: gusschutbe@student.gu.se

Av Linda Genborg