Sveriges Antropologförbund

Ett forum för antropologer i Sverige

Nyheter

Ibland har vi något extra vi vill uppmärksamma, då publiceras det här!

Aktiviteter

SANT arbetar för att skapa nätverk och mötesplatser för antropologer och anordnar bland annat en årlig konferens och ett årsmöte. Utforska tidigare och kommande aktiviteter här.

Antroperspektiv

Antroperspektiv är Sveriges Antropologförbunds (SANT) webbtidning. Antroperspektiv tar med läsaren bakom kulisserna på aktuella händelser för att skapa en djupare förståelse för vad som sker i världen. 

Vad är Sveriges Antropologförbund?

Sveriges Antropologförbund (SANT) är en rikstäckande organisation som skapades 1991. Syftet är att utgöra ett forum för antropologi i Sverige. SANT ska främja forskning och utbildning inom antropologi och dess tillämpningsområden, bevaka antropologers intresse som yrkeskår samt synliggöra antropologin i samhället.

Hör från våra medlemmar

SANT har varit en viktig mötesplats för mig sen den första konferensen 1990, också som dess ordförande 2011-2013. Att delta i SANT:s konferenser är bästa sättet att presentera sin forskning för svenska kollegor och få en inblick i deras aktiviteter, från forskning och undervisning till antropologi utanför universiteten. Det är inspirerande intellektuellt och roligt socialt!

Jag har jobbat som utvärderare, lärare, internationell programhandläggare och fundraising manager. Jag har varit anställd av ett litet konsultbolag, en stor kommun och två mellanstora ideella föreningar. Överallt har jag varit antropolog och överallt har jag kunnat använda mina kunskaper till att skapa sammanhang där vi jobbat för medskapande, egenmakt och förändring.

Jag började läsa ”allmän och jämförande etnografi” vid Stockholms Universitet 1961, blev fil dr i samma ämne 1969, och blev professor emeritus i socialantropologi 2007. Jag bedrev fältstudier i Washington, DC 1966-68, på Caymanöarna 1970, i Nigeria då och då 1971-1983, och bland nyhetsmediernas utrikeskorrespondenter mot slutet av 1990-talet.

Efter min kandidatexamen i socialantropologi tog jag en extra kurs i kvalificerad arbetspraktik för att utforska min yrkeskompetens som antropolog. Det ledde till en praktikplats som Administratör för Sveriges Antropologförbund där jag stormtrivdes och fick utveckla min antropologiska kompetens i yrkeslivet. Idag jobbar jag som biträdande avdelningschef på Varbergs Stadshotell.

En kurs i miljöantropologi banade väg för flera års arbete med krisberedskap och katastrofhantering. Som universitetslärare vill jag odla studenternas nyfikenhet och förståelse för andra människor och som forskare vill jag att kunskapen ska göra skillnad. I SANT får jag dela de visionerna med andra antropologer.

Broschyren: Varför behövs antropologer?

SANT har tagit fram en folder som på ett lättillgängligt sätt sammanfattar vad antropologisk kompetens innebär. Den kan vara användbar för dig som ska ut i arbetslivet, vill anställa en antropolog eller bara är nyfiken på vad antropologer gör.

Vad kan en antropolog göra?

Antropologen kan upptäcka nya samband i en värld som kan verka utforskad och välkänd, men där företeelser som digitalisering, migration, klimatförändringar och global hälsa ställer krav på nya insikter.

Bearbeta stora mängder data

För mycket data? Med den antropologiska metoden går det att bearbeta stora mängder material och sortera fram insikter och utvecklingsmöjligheter ur ett sorl av information. Antropologen gör djupgående och innovativa tolkningar och förstår vad som ”rör sig under ytan”, bakom alla siffror och all statistik.

Studera verkligheten

Gör inte människor som de säger? De flesta traditionella typer av undersökningar ger alltför enkla svar – de speglar sällan verklighetens komplexitet. Genom att jämföra vad människor säger att de gör med hur de faktiskt beter sig kan antropologen visa vilka faktorer som påverkar människors beteenden och hur individer själva upplever sina handlingar.

Upptäcka innebörder

Hur uppfattas ditt budskap, din produkt, ditt varumärke eller din verksamhet? Alla produkter och upplevelser laddas med mening och får därigenom en betydelse för människor. Genom sitt inifrånperspektiv är antropologen lyhörd för vad som skapar mening i olika människors och gruppers liv och kan identifiera hur idéer och projekt uppfattas av dem som berörs.

Förstå normer, oskrivna regler och maktstrukturer

Har ni koll på era kunders eller målgruppers normer? Antropologen kan visa hur olika normer och maktförhållanden formar människors värderingar och beteenden. Vilken roll spelar synen på kroppen, idéer om hemmet eller uppfattningar om delaktighet? Hur påverkar gruppen individen och tvärtom? Varifrån kommer det reella inflytandet? Med kunskap om gällande normer och kultur kan företag och verksamheter bättre nå fram till och anpassa sig efter sina målgrupper.

Tydligöra kommunikation

Når er kommunikation verkligen fram? Antropologen kan identifiera hur kommunikation kan ske mer effektivt, på rätt plats, i rätt sammanhang, och med rätt ”språk”. Genom att studera hur människor bearbetar information går det att förstå vilket budskap som når fram och vilket som inte gör det.

Förstå trender och förändringar

Vad är en trend utan en kontext? Att hitta en trend är relativt lätt men att förankra trender i människors faktiska vardagsliv kräver kunskap utifrån ett helhetsperspektiv – historiskt, etiskt och kulturellt. Antropologer är särskilt lämpade att tolka förändringar i nutiden och visa på riktlinjer mot framtiden.

Tidsskriften: 
kritisk etnografi

Tidsskriften: kritisk etnografi

Kritisk etnografi är en vetenskaplig tidskrift som publiceras av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG).

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Antropologförbund blir du uppdaterad om antropologisk kunskap, forskning och spännande saker som sker inom fältet, samtidigt som du bidrar till att stärka antropologin i Sverige!

Ge ett bidrag

Vill du stödja SANT genom ett bidrag?
Swisha till: 123 333 26 57 eller skanna QR-koden
Var vänlig märk betalningen med BIDRAG