Nyhet

Ny LinkedIn-grupp: A som i Antropolog!

Bild hämtad från pexels.com

Sveriges första nationella nätverk för antropologer verksamma utanför akademin: A SOM I ANTROPOLOG.

Nätverket riktar sig till antropologer som arbetar utanför akademin i Sverige men också alla andra som är intresserade av det antropologiska perspektivet i samhället. Syftet med nätverket är att inspirera varandra samt att skapa nya och stärka befintliga kontakter. Främst genom att dela intressanta uppdrag och bedrifter. Här kan vi tipsa varandra om artiklar, böcker, samtal, konferenser med koppling till tillämpad antropologi men också om spännande akademiska publikationer. Här är det fritt fram att ställa frågor och bolla tankar och idéer med varandra om allt som rör det antropologiska arbetet – från utmaningar i fältarbetet, knöliga begrepp och diverse teoretiska våghalsigheter till hur vi bäst stärker vår antrocommunity och gör avtryck i samhället. 

Låt oss tillsammans skapa ett nätverk som kännetecknas av intellektuell spänstighet såväl som av kamratlighet. Vi hoppas att det här blir ett levande forum för alla oss som brinner för antropologin och vad antropologin bidrar med i samhället! Välkomna!

https://www.linkedin.com/groups/9189568/