Nyhet

Rapport från filmkväll

Foto: Anna Bohlin

Höstens första antropologpub i Göteborg bjöd på filmvisning och mingel när antropologen Steffen Jöhncke visade två filmer om transkön i vitt skilda delar av världen. Runt 45 deltagare, från alldeles nya studenter på Antropologprogrammet, till dem som nyss har tagit sin examen, till kollegor från andra institutioner träffades, tittade på film och debatterade över snacks och dricka. 

Mingel i aulan i Annedalsseminariet, Campus Linné. Foto: Anna Bohlin

Första filmen handlade om burrneshat – kvinnor i Albanien som svär att förbli jungfrur hela livet och som därför tilläts leva som män med alla mäns rättigheter utom att gifta sig. Deras sociala könsbyte beror på släktens godkännande – ibland även dess uppmuntran, ifall familjen saknar en son som kan ärva och ta över. För en burrnesha personligen kan denna livsbana därför vara en uppoffring som görs för andra lika väl som det kan vara ett uppror mot kvinnors begränsade rättigheter. Oavsett kan burrnesha-rollen inte förstås bortom placeringen inom ett starkt patriarkaliskt samhälle.

Gata i Albanien. Foto: Steffen Jöhncke

Den andra filmen skildrade en rad olika fa’afafine i Samoa – män som i många avseenden genomgår ett socialt könsbyte till att leva som ogifta kvinnor. Också för dem är släktskapskontexten avgörande: Fa’afafine blir inte bara kvinnor, de blir främst någons syster, dotter, faster, osv., och de uppskattas för sitt uppoffrande arbete för familjen – ibland såväl mans- som kvinnoarbete. Det har diskuterats inom antropologin om roller som burrnesha och fa’afafine kan betraktas som ett tredje kön, men Steffen argumenterade för att de snarare ska ses som uttryck för tydligt binära genussystem med plats för ambivalens och dubbeltydighet för vissa individer under vissa villkor. Dessa villkor håller dock snabbt på att ändra sig. Filmen beskrev hur inga unga kvinnor i Albanien idag blir burrnesha, och i Samoa sker en ökad individualisering och sexualisering av fa’afafine-rollen under intryck av en global gaykultur – några omtalade även sig själva som ”queens”. Andra sökte hålla fast vid att fa’afafine är ett unikt samoanskt bidrag till mångfalden av hur genus kan uttryckas och levas ut.

Doktoranderna Christopher Allen och Signe Askersjö engagerade sig i diskussionen. Foto: Anna Bohlin