Nyhet

Kan digital teknik lösa upp gränserna för det mänskliga?

Digitopia, Arbetets museum.

AI och digital teknik formar vårt samhälle i allt högre utsträckning, men ställer också frågor om vad det är att vara människa. Antropologen Emma Dahlin forskar om AI inom medicinsk teknik. På lördag kommer hon och två andra antropologer till Arbetes museum för att prata om hur människor påverkas när tekniken tar allt större plats i våra liv. Med sig har hon tre robotdjur som besökarna får klappa.

I sin forskning ställer Emma Dahlin filosofiska frågor om vad det är att vara människa i en tid av AI, och undersöker hur relationerna mellan människa och teknologi ser ut.  En utmaning för framtiden som hon ägnar sig åt i sin forskning är att lära oss mer om hur människor kan bättre samarbeta med AI:

– Våra mänskliga värderingar, beslut och visioner är en del av våra maskiner och vår teknik –precis som de är en del av oss. När vi står framför en AI är det för förenklat att säga att vi står framför ett objekt frånkopplat från oss. Vad vi står framför är snarare tusentals mänskliga beslut, säger Emma.

För att förstå den tekniska utvecklingen behövs fler samarbeten mellan olika experter såsom exempelvis antropologer, humanister, datavetare och teknikutvecklare.

Som vi tidigare skrivit här på hemsidan kommer den europeiska antropologidagen nu på lördag att firas runt om i Europa genom att uppmärksamma antropologisk kunskap. I Sveriges sker firandet i av dagen på Arbetets museum i Norrköping, mitt i utställningen Digitopia. Temat, antropologi och digital teknologi, är valt för att belysa vikten av samarbeten och olika sorters kunskap.

– Det är lätt att det blir fokus på det tekniska, men digital teknik handlar i stor utsträckning om människor, säger Anna Bohlin, ordförande för Sveriges antropologförbund som är med och arrangerar dagen.

Medverkar under antropologidagen på Arbetets museum, som samfinansieras med hjälp av Svenska Sällskapet för Antropolgi och Geografi, gör också:

Josepha Wessels, filmskapare och visuell antropolog som visar hur forskning kan kommuniceras genom VR-teknologi.
Maria Arnelid, antropolog som forskar om robotar inom äldreomsorgen