Aktiviteter

Världsantropologidagen 2022

SANT tar emot vid Etnografiska muséets entré

Världsantropologidagen 2022 firades i samarbete med Etnografiska muséet i Stockholm, lördagen 19 februari. Temat för evenemanget var ”Vatten: Renande, förorenat, ritualiserat.” Förutom SANT och antropologer från Stockholms och Uppsala universitet medverkade Green Kayak och Hellas vintersim. Museibesökare lärde sig bl a om vinterbad på Island, havets symbolik i Tanzania, hur man mäter vattenkvaliteten i södra Peru, samt vad dykare hittar på botten utanför Kungliga slottet i Stockholm.


Skräp från Mälarens botten, upphämtat av antropologen Rasmus Rodineliussen som forskar vid SU om skräpdykning:
Green Kayak deltog som partner i firandet av Världsantropologidagen på Etnografiska muséet. Green Kayak lånar ut kajaker till allmänheten i utbyte mot att låntagaren plockar upp skräp ut vattnet. I Sverige finns organisationen i Solna:
Antropologer talar om vatten – ett seminarium hölls i muséets hörsal på eftermiddagen, med presentationer av Alexander Sallstedt (Uppsala univ.), Rasmus Rodineliussen (Stockholms univ.), Susann Baez Ullberg (Uppsala univ.) samt Paula Uimonen (Stockholms univ.). Moderator: Molly Sundberg (Stockholms univ.):
Hellas Vintersim, en vintersimsförening i Stockholm, deltog också i firandet. Här simmar två av dess medlemmar i Djurgårdsbrunnsviken, tillsammans med antropolog Alexander Sallstedt (Uppsala univ.) som forskar om vinterbadande på Island:
SANT vid entrén: