Aktiviteter

SANT KONFERENS 2022

Varmt välkomna till SANT2022!

 

Vi ser fram emot en mycket intressant och spännande konferens här i Göteborg på Institutionen för globala studier. Bifogat hittar ni ett uppdaterat program med schema, abstracts, kartor över lokalerna och övrig info. Registreringen för konferensen sker torsdag den 28/4 kl. 12:00-13:00 i Annedalseminariet 5 våningen. vid registreringen erbjuds en lättare lunch.

 

Kartor över konferenslokalerna och övrig information:

https://studentportal.gu.se/minastudier/globalstudies/hitta-i-vara-lokaler?skipSSOCheck=true

https://www.gu.se/samhallsvetenskap/studera-hos-oss/campus-linne

 

Restaurang Silvis (enbart förbeställd middagsbiljett):

https://silvis.nu

 

Konferenshemsida:

https://www.gu.se/en/globalstudies/sant-conference-2022

Vänligen notera att det bifogade programmet innehåller information som inte är inkluderat på konferenshemsidan, vi beklagar för om detta skapar problem, men vi kan tyvärr inte åtgärda detta på grund av flera olika anledningar.

Återigen, varmt välkomna till SANT2022 och tveka inte på att höra av er vid frågor eller funderingar: sant2022@globalstudies.gu.se

 

Vänliga hälsningar,

 

Planeringskommittén för SANT2022:

Jörgen Hellman, Staffan Appelgren, Anna Bohlin, Ana Rodrigues och Signe Askersjö

 

 

 

 

A very warm welcome to SANT2022!

 

We are looking forward to a very interesting and exciting conference here in Gothenburg at the School of Global Studies. Attached you will find an updated program with schedule, abstracts, maps and additional info. The registration for the conference is on Thursday April 28th 12:00-13:00 in the Assembly hall, Annedalseminariet 5th floor. At the registration there will be important conference information and a light lunch. 

 

Maps and information about the conference venues:

https://studentportal.gu.se/minastudier/globalstudies/hitta-i-vara-lokaler?skipSSOCheck=true

https://www.gu.se/samhallsvetenskap/studera-hos-oss/campus-linne

 

Restaurant Silvis (pre-paid participation only):

 https://silvis.nu

 

Conference web-page:

https://www.gu.se/en/globalstudies/sant-conference-2022

Please note that the attached program includes additional information that is not included on the conference webpage, we are sorry for any inconvenience that this might cause you, but are unable to add this information to the webpage due to various reasons.

 

 

Again, very welcome to SANT2022 and please do not hesitate to contact us on: sant2022@globalstudies.gu.se

 

Best regards,

 

The planning committee for SANT2022:

Jörgen Hellman, Staffan Appelgren, Anna Bohlin, Ana Rodrigues and Signe Askersjö