Aktiviteter

Tidigare konferenser

SANT-konferensen Göteborg 2022. Foto Signe Askersjö.

Tidigare årskonferenser


2022 - SANT konferens med temat Futures gick av stapeln 28-30 april vid Göteborgs universitet. Information om konferensen finns här.

2021 - SANT konferens med temat Farligt (Danger)(Danger) ägde rum 22-23 april och organiserades av Lunds universitet. På grund av den fortsatta coronapandemin hölls konferensen digitalt. Information om konferensen finns här.

2020 - SANT konferens med temat Farligt (Danger) var planerad att hållas i Lund. I och med Coronapandemin ställdes konferensen in. Ett digitalt panelsamtal om corona och antropologi hölls istället.

2019 - SANT konferens med temat Utbildning hölls i Stockholm. Lärare och studierektorer från hela landet bjöds in till en tvådagars workshop for att diskutera antropologi som undervisningsämne.

2018 - SANT konferens på temat Vulnerabilities hölls den 19-21 april med Uppsala universitet som värd i samarbete med finska antropologförbundetKeynotes: Prof Veena Das, John Hopkins University, Prof Setha Low, City University New York, Prof Robert Bernasconi, Pennsylvania State University. Mer info här.

2017 - SANT konferens på temat Plats & Navigation/Location & Navigation arrangerades av socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet den 6-8 april 2017. Information om konferensen finns här.

2016 - SANT konferens på temat Inside and Outside Anthropology arrangerades av Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet den 21-23 april.

2015 - SANT konferens på temat Antropologi och moral arrangerades av Avdelningen för socialantropologi vid Lunds universitet den 17-19 April.

2014 - SANT konferens på temat Gränser hölls vid Linköpings universitet den 3-5 april.

2013 - SANT konferens på temat Antropologiska Engagemang arrangerades av Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet den 26-28 April.

2012 - SANT konferens på temat Mediering organiserades i samarbete med NAF (Norsk Antropologisk Forening). Konferensen arrangerades av Socialantropologiska Institutionen, Stockholms universitet, 4-6 Maj.

2011 - SANT konferens på temat Tidens Gång arrangerades av Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet 13-15 Maj.